Get Adobe Flash player

Preču izcelsmes sertifikāts (Certificate of Origin) – tas ir dokuments, kas apliecina preces izcelsmes valsti un kas tiek izdots ar valsts - eksportētāja Tirdzniecības un rūpniecības kameru vai ar citu pilnvarotu iestādi, saskaņā ar valsts likumdošanu.

Preču izcelsmes sertifikāts pēc A formas ir pieņemts sistēmas GSP (Generalized System of Prefereces) (Vispārējā muitas atvieglojumu sistēma) ietvaros vairākās valstīs, lai identificētu preču veidus (eksportējot preces uz šīm valstīm tiek noformēts Sertifikāts, A forma): Austrija, Spānija, Slovākija, Austrālija, Kanāda, ASV, Beļģija, Luksemburga, Turcija, Bulgārija, Nīderlande, Somija, Ungārija, Jaunzēlande, Francija, Vācija, Norvēģija, Čehija, Grieķija, Lielbritānija, Zviedrija, Dānija, Nīderlande, Dienvidslāvija, Īrija¸ Portugāle, Itālija, Polija.

Angola Loading Certificate: lai nosūtītu kravu uz Angolu, ir nepieciešams noformēt šo sertifikātu tūlīt pēc konosamenta noformēšanas. Sertifikāts satur kopējus datus par kravu pārvadājumu, tostarp kompānija - importētājs, kompānija - nosūtītājs, kravas nosaukums, kuģa nosaukums, nosūtīšanas osta un galamērķa osta.

Sertifikāts tiek izsniegts uz Angolas Nacionālās kravu nosūtītāju Padomes veidlapas un obligāti tiek pievienots katram kravu konosamentam.

Par šāda sertifikāta izsniegšanu tiek iekasēta maksa par veidlapu plus par katru atsevišķo konteineri, kas tiek noteikts konosamentā. Pārvadājuma ar kuģa partijām gadījumā, maksa par sertifikātu tiek iekasēta, ņemot vērā kravas svaru, deklarēto konosamentā.