Get Adobe Flash player

Pakalpojumu sniegšana kuģiem, kas ierodas ostā.

Šie pakalpojumi sevī iekļauj: pareizi izpildīt visas formalitātes, kas noteiktas likumā, konsolidētajos noteikumos kuģiem, kas ienāk ostā, piemēram: ostas nodevas un muitas nodevas samaksa, nepieciešamas nodevas, naudas sodi utt.;

Kuģa intereses pārstāvēšana un aizsardzība iespējamas iztiesāšanas laikā, nepieciešamā tehniskā atbalsta sniegšana kuģiem, remonta organizēšana, ūdens apgāde, pārtikas apgāde, degvielas apgāde utt.

Kravu operāciju īstenošana, savlaicīgi nodrošināt kuģus ar brīvām piestātnēm, ločiem un velkoņiem; fraktēšanas norēķinu veikšana, kravas dokumentu pareiza noformēšana; ekipāžas apkalpošana ostā, kuģa kapteiņa uzdevumu izpilde.