Get Adobe Flash player

Bīstama krava – ir krava, kas var kaitēt cilvēku veselībai vai dzīvībai un / vai apkārtējai videi transporta negadījuma rezultātā.

Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi

Lai pārvadātu bīstamas kravas ar autotransportu, ir jāsaņem nepieciešamās atļaujas un sertifikāti transportlīdzekļiem.

Bīstamo kravu pārvadājumiem jūras konteineros tiek iekasēta Hazardous charge (Maksa par bīstamām kravām), kuras apmērs ir atkarīgs no bīstamības klases, atbilstoši bīstamo kravu IMO klasifikācijai.

Daudzas “vienkāršas” preces, piemēram, krāsas vai baterijas ar elektrolītu, ir bīstamas kravas.
Mūsu speciālisti sniegs Jums konsultācijas par šo jautājumu un sagatavos piedāvājumu.